Denna webbplats vänder sig till läkare

Höstutflykt Göteborgs läkaresällskap

Kom med till GRYAABS avloppsreningsverk invid Rya skog och ta del av deras arbete med att rena avloppsvatten och återvinna värmeöverskottet. Hör om narkotikarester, covid-19 och andra virus i inkommande och utgående vatten.

Höstutflykten utgår från Götaplatsen klockan 17.00 (observera tiden) onsdagen 30 augusti.

Anmälan till bussresa, samkväm och eventuella allergier senast onsdagen 16 augusti till Göteborgs Läkaresällskap: info@goteborgslakaresallskap.se.

Vid otjänlig väderlek får rundvandringen avkortas. Vidare är anläggningen inte tillgänglighetsanpassad och det är en del trappor att gå upp och ned för.

Efter GRYAAB fortsättning till subventionerat samkväm på River Restaurant on the Pier.

Betalning 400 kronor per medlem via bg 500-9576, skriv höstutflykt och NAMN. Vin/öl beställes och betalas individuellt direkt till restaurangen.

Hemfärd med Älvsnabbenfärjorna – gångväg till färjorna är cirka 150 meter – till Klippan eller Stenpiren planeras individuellt.

Varmt välkomna!

Per Haglind

Arrangör