Denna webbplats vänder sig till läkare

Höstutflykt med Göteborgs läkaresällskap

Datum: Onsdagen den 28 augusti, kl 18.00

Plats: Göteborgs stadsmuseum

Samling i Stadsmuseets entré kl 17.45, Norra Hamngatan 12. Med fördel kan i förväg Museibutiken besökas, med dess intressanta utbud av till exempel litteratur om Göteborgs stad i forntid och nutid. Besöket inleds med att museichefen Carina Sjöholm berättar om museet och dess uppgifter och planering. Därefter rundvandring med guider i två aktuella utställningar: Göteborgs Garderob och Göteborgs Födelse.

Rundvandringen tar därefter omkring en timme. GLS bekostar detta besök, men tag gärna med det egna museikortet (så blir det mindre kostnad för GLS). Därefter sedvanlig gemensam måltid i en av närliggande restaruanger till en kostnad av 350 kronor inklusive dryck per person.

Varmt välkomna!

Sedvanlig och nödvändig anmälan senast 24 augusti till Ann-Christin Sporrong via info@goteborgslakaresallskap.se

Ange då om du vill vara med på både museibesök och efterföljande måltid, eller bara museibesöket.