Hur fungerar vården för asylsökande och flyktingar med psykisk ohälsa?

Hur fungerar vården för asylsökande och flyktingar med psykisk ohälsa? Utbildningsdag med perspektiv från primärvården, vuxenpsykiatrin och BUP, måndagen den 13 april, kl 08.45–16.00, Transkulturellt Centrum, S:t Göransgatan 126, Stockholm

För mer information, kontakta e-post: karima.assel.sll.se, joakim.lindqvist@sll.se eller ann.johansson-olsson@sll.se

Sista anmälningsdag är den 6 april