Denna webbplats vänder sig till läkare

Hur har det gått i SCAPIS?

Onsdagsmöte Göteborgs läkareförening

Wallenberglab

  • Datum: 19 oktober kl 18:00
  • Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom

1. Kranskärlen hos svenska män och kvinnor 50–64 år – Göran Bergström
2. Sociala skillnader i riskfaktorer och tidig kranskärlssjukdom – Demir Djekic
3. Vikt i ungdomen, viktökning och kranskärlsförändringar – Annika Rosengren

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 17 oktober.
Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe. Middag betalas med kort på plats, 250 kronor.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se