Denna webbplats vänder sig till läkare

Hur har robotkirurgi förändrat urologisk kirurgi?

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.

  • När: 15 september kl 18.00.
  • Plats: Zoom-möte.
  • Program: Inledning, Jonas Hugosson; Robotkirurgi vid prostatacancer, Johan Stranne; Robotkir­urgi vid urinblåsecancer, Henrik Kjölhede; Robotkirurgi vid njur- och testikelcancer, Anna Grenabo Bergdahl; Hur har introduktionen av robotkirurgi förändrat vården och den kirurgiska utbildningen?, Ali Khatami.

Arrangör: Urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 13 september.