Denna webbplats vänder sig till läkare

Hur kan modern sekvenseringsteknik användas för att skapa bättre infektionsdiagnostik och bidra till ett effektivt smittskydd?

Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården

Martin Sundqvist är specialist i klinisk bakteriologi och virologi, överläkare vid Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Dag och tid: 7 oktober, kl 12.00–12.45

Mer info och anmälan: https://genomicmedicine.se/kalendarium/hur-kan-modern-sekvenseringsteknik-anvandas-for-att-skapa-battre-infektionsdiagnostik-och-bidra-till-ett-effektivt-smittskydd/