Denna webbplats vänder sig till läkare

Hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

Tid och plats: 9 mars kl 12.00–14.00. Digitalt möte, Zoom.

Arrangörer: Svenska infektionsläkarföreningen och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Ur programet: Professionsföreträdares erfarenhet av statlig och regional styrning av vården. Vad kännetecknar god samhällsstyrning (»good governace«)?  Vilka är riskerna för det »sociala kontraktet« med den nuvarande ordningen?

Moderator: Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska infektionsläkarföreningen 

Medverkande: Helena Rexius, överläkare, sjukhusstrateg, Magnus Gisslén, professor, överläkare, Jon Pierre, professor i statsvetenskap, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Lena Dillner, verksamhetschef.

Mer information finns på www.sls.se