Denna webbplats vänder sig till läkare

I norrmäns spår för framtids segrar – om Norges Fastlegesystem och vår allmänmedicinska forskning

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap, allmänmedicin

  • Tid och plats: 26 maj kl 18.00 (Zoom-möte)
  • Föredragshållare: Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, och Cecilia Björkelund, professor allmänmedicin, specialistläkare i allmänmedicin
  • Moderator: Agneta Hamilton, verksamhetschef och specialistläkare i alllmänmedicin, Vårdcentralen Kusten, Ytterby

Aktuell Zoom-länk för mötet kommer att mailas ut den 24 maj