Denna webbplats vänder sig till läkare

Idrottsmedicinskt vårmöte

  • Tid: 20–21 april 2023. 
  • Plats: Norrköping.

Arrangörer: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) och Idrottsmedicin öst.

Under vårmötet finns en chans att ta del av, diskutera och presentera forskning för ett intresserat auditorium och att delta i den idrottsmedicinska kongressen med ett brett utbud av ämnen under temat »idrottsmedicin i samverkan«. Ur det vetenskapliga programmet: barn och träning, handledsskador, maxat om konditionsträning, teknikutveckling i idrottsmedicinens tjänst, testosteron hos kvinnor – eget och tillfört.

Vi välkomnar abstracts med anknytning till fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Deadline för abstracts är den 18 december 2022. Mer information och mall för abstract finns på www.sls.se/sfaim/varmote-2023/abstrakt

Mer information om program och anmälan finns på  www.sls.se/sfaim/varmote-2023

Välkommen!