Denna webbplats vänder sig till läkare

IHE Forum 2014: E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården

IHE Forum 2014: E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården, konferens 4–5 september, Lund

Årets konferens fokuserar på e-hälsa ur ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av praktiska exempel från myndigheter, vårdgivare och industri tittar vi närmare på hur e-hälsa kan användas för att effektivisera vårdprocessen och vara ett verktyg för uppföljning och beslutsstöd

För ytterligare information och anmälan, se http://www.ihe.se/forum.aspx