Denna webbplats vänder sig till läkare

IHE Forum 2015

IHE Forum 2015: Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel – hur kan vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel? Konferens 3–4 september, Grand Hotel, Lund, i arrangemang av IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

För mer information och anmälan, se http://www.ihe.se/forum.aspx