Denna webbplats vänder sig till läkare

IHE Forum 2022 – Att vårda över gränserna

IHE Forum 2022: Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Plats: Grand Hotel, Lund

Datum: 21–22 april

Sista anmälningsdag: 16 mars

På årets konferens kommer vi fokusera på vården i ett större sammanhang. Tillsammans med representanter från sjukvård, myndigheter, patienter, forskning och industri diskuterar vi bland annat:

  • Varför är det viktigt med ett fullständigt samhällsperspektiv oavsett finansiär?
  • Vilka effekter kan stuprörsproblematiken få ur ett kliniskt perspektiv och ur ett patientperspektiv?
  • Hur har man på olika områden arbetat med att riva stuprören?
  • Hur kan man utforma en sömlös vård?

Bland de medverkande i år finns: Agneta Karlsson (generaldirektör, TLV), Eva-Lo Ighe (generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen), Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland), Nasim Farrokhnia (ordförande i E-hälsoläkarna), Lise-lott Eriksson (ordförande i Blodcancerförbundet), Dag Larsson (sakkunnig policy, LIF) samt Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten)

Moderator: vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom
Arrangör: IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Programmet finns här på vår hemsida och där finns även mer att läsa om varför vi valt detta tema. Det går även bra att kontakta koordinator Katarina Gralén (katarina.gralen@ihe.se) för mer information om årets konferens.