Denna webbplats vänder sig till läkare

Immunologiska aspekter på svår psykiatrisk sjukdom

Immunologiska aspekter på svår psykiatrisk sjukdom – vad mer vet vi, hur gör vi nu? Halvdagsutbildning för läkare måndagen den 2 mars, kl 13.00–17.00,  Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen 3, S:t Görans sjukhus

• Relevans för inflammationshypotesen vid autism, schizofreni och affektiv sjukdom

• Utredning och behandling av akut insättande OCD hos barn

• Alternativmedicinska och biologiska behandlingsalternativ 

• Somatiska manifestationer av hysteri eller somatoform dissociation 

Ingen deltagaravgift utgår men ett uteblivet deltagande faktureras och tillfaller Psykiatrifonden

Anmälan görs via: http://memogen.se/reg_form.php