Denna webbplats vänder sig till läkare

Immunonkologiveckan

Immunonkologi – från lab till långtidsöverlevnad

  • Tid och plats: 12.00–12.50 den 4–8 oktober, digitalt

I höst är det 10 år sedan immunonkologisk behandling blev tillgänglig för patienter med avancerad cancer. Immunterapi har inneburit ett paradigmskifte inom svensk cancerbehandling och vård och bidragit till förlängd långtidsöverlevnad samt bättre livskvalitet för ett stort antal patientgrupper.

För att uppmärksamma betydelsen av immunterapi arrangeras immunonkologiveckan digitalt. Kända internationella och svenska experter deltar och samtalar om dagens behandling av avancerad cancer. Mötet tar avstamp i resan från tidig utveckling av checkpoint-hämmarna via Nobelpriset till var vi står i dag. Frågeställningar som kommer lyftas är kopplade till behandling, klinisk praxis och nya cancerområden där immunterapi förväntas användas.

Deltar gör bland annat Jeffrey S. Weber, professor, MD, PhD, Deputy Director, Laura och Isaac Perlmutter Cancer Center, USA som tidigt förespråkade användningen av checkpoint-hämmare och som har publicerat över 230 vetenskapliga artiklar inom immunonkologiområdet.

Från Sverige deltar Simon Ekman, docent, Karolinska universitetssjukhuset, Magnus Lindskog, docent, Akademiska sjukhuset och Ana Carneiro, docent, Skånes universitetssjukhus. Medverkar gör också en av pionjärerna inom immunterapi; Lars Ny, överläkare och ansvarig för onkologens prövningsenhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och lektor i immunonkologi vid Göteborgs universitet.

Anmälan: www.delegia.com/bms