Intensivvård för covid-19 inom VGR

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap, avdelningen för anestesi och intensivvård.

  • Tid och plats: 19 maj kl 18.00 (Zoom-möte)
  • Föredragshållare: Christian Rylander.

Aktuell Zoom-länk för mötet kommer att mailas ut den 17 maj.