Denna webbplats vänder sig till läkare

Internatforum – Mindful Practice

Mindful Practice – Internatform på västkusten i havsmiljö

Datum: 15–18 maj.

Mer information och anmälan: www.claritatisab.com/new-page-3-1/

Physicians and healthcare providers from all specialties and nations are welcome to rediscover their resilience. Endorsed by SFOG  www.sfog.se/start/