Denna webbplats vänder sig till läkare

Internationella sällskapet för psykologiska och sociala insatser vid psykos

Internationella sällskapet för psykologiska och sociala insatser vid psykos, ISPS, vårmöte fredagen den 10 april, kl 09.30–16.00, Musikhallen, Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

Pinne – patient – eller människa? Hur påverkar New public management vården?

Föreläsare: Ulla Bertling, Anne Denhov, Jimmie Trevett, Roya Hakimnia m fl

Deltagaravgiften är 700 kr för medlem, 350 kr för icke yrkesverksamma och 1 000 kr för icke-medlem

För mer information, se http://www.isps.org/images/inbjudanvarmote2015.pdf