Denna webbplats vänder sig till läkare

Interventionsradiologi vid buktrauma – ballonger och annat för att stoppa blödningen

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap.

  • Datum: 28 september kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Medverkande:
Henrik Leonhardt, överläkare
Karin Zachrisson, överläkare
Sofia Palmberg, överläkare
Andrew Wong, specialistläkare
Samtliga från buk–kärlsektionen, VO radiologi, SU.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 27 september.

Middag 250 kr.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se