Denna webbplats vänder sig till läkare

Introduktion i reproduktionsmedicin (ABC-kurs)

Introduktion i reproduktionsmedicin (ABC-kurs), internat 15–16 januari 2015, Quality Hotel Konserthuset, Malmö, i arrangemang av Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin, SSRM

Målgruppen är alla yrkeskategorier som arbetar inom reproduktionsmedicin

Kursledare: Greta Edelstam, och Anna Karin Lind

Detaljerat kursprogram finns att hämta via http://www.ssrm.se

För ytterligare information och anmälan, kontakta e-post: malin.persson@akademiska.se

Sista anmälningsdag är den 25 november