Denna webbplats vänder sig till läkare

Introduktion till global hälsa

  • Tid: 22 januari–11 februari 2024.
  • Plats: Göteborg.

Kursen är en introduktion till olika teman som ryms inom fältet global hälsa och riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur olika sociodemografiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomar i ett globalt perspektiv. Kurstillfället ges under tiden 22 januari till den 11 februari 2024.

Du kommer att få ökad kunskap om hur sjukdomsbördan ser ut i olika delar av världen och efter kursen kan du redogöra för hur dessa skillnader kan förklaras med faktorer som fattigdom, arbetsvillkor, kön. Kursen diskuterar även kortfattat vilka utmaningar olika länders hälsosystem har för att kunna bidra till att uppfylla alla människors rätt till bästa möjliga hälsa, behandling och förebyggande av ohälsa.

Ansökan öppnar den 15 september och stänger den 16 oktober 2023.

Mer information finns på https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-global-halsa-mph210