Denna webbplats vänder sig till läkare

Introduktionskurs i basal ultraljudsdiagnostik

Inroduktionskurs i basal ultraljudsdiagnostik för leg. läkare och sjuksköterskor intresserade av ultraljudsdiagnostik som hjälpmedel i sitt arbete

Datum: 6–7 april 2017.

Plats: Mornington hotel, Bromma, Norrbyvägen 30, 168 69 Bomma.

Kursavgift: 6 500 kr exkl moms.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se – Lipus-nr: 20160169. Kursen är EFSUMB godkänd www.efsumb.org/intro/home.asp 

Webbanmälan via länken. Sista anmälningsdag 2017-03-01.

Ytterligare information: Stephan Haas stephan.haas@karolinska.seRita Norström rita.norstroem@santax.com