Denna webbplats vänder sig till läkare

John Lind symposium 2022: »Barn på flykt«

Svenska barnläkarföreningen/delföreningen för Global barn- och ungdomshälsa i samarbete med John Lindstiftelsen och Svenska läkaresällskapet bjuder in till symposium den 22 november kl. 13–17 i SLS hus eller Zoom.

Aldrig förut under efterkrigstiden har så många barn varit på flykt i världen. Hur säkras barnens rätt till hälsa, utbildning, trygghet och skydd? Vilka svenska lagar gäller för barn på flykt? Hur påverkas barns hälsa av att tillbringa barndomen på flykt? Hur närmar vi oss dessa barn i sjukvården? Vilka friskfaktorer finns? Vilket stöd är verksamt? Hur upplever barn på flykt kontakten med den svenska vården? 

Program

13.00 Välkommen
Ulrika Ådén, ordförande Svenska barnläkarföreningen, Mikael Norman ordförande John Lindstiftelsen

13.15 Barn på flykt
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare

14.00 Barnrättsperspektivet        
Pernilla Leviner, professor Stockholms universitet

14.20 Flyktingbarns hälsa
Anders Hjern, professor Karolinska institutet

14.40 Kaffe och Ukrainsk barnkör

15.20-15.40 Stöd till ensamkommande barn    
Henry Ascher, professor Göteborgs universitet

15.40-16.00 Insatser för barn på flykt       
Anna Sarkadi, professor Uppsala universitet

16.00-16.30 Paneldiskussion och sammanfattning    

ANMÄLAN SENAST DEN 21/11 VIA LÄNKARNA NEDAN
Symposiet är kostnadsfritt.

För fysiskt deltagande i SLS hus 
https://events.magnetevents.com/Event/john-lind-symposium-2022-barn-pa-flykt-50188/

För online deltagande via Zoom
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vxLNWc9hRNOSjciDdCoXwA

KONTAKTPERSON: Ulrika Ådén, ulrika.aden@liu.se
ARRANGÖR: Svenska barnläkarföreningen/delföreningen för Global barn- och ungdomshälsa i samarbete med John Lindstiftelsen och Svenska läkaresällskapet.

Symposiet är kostnadsfritt, anmäl dig via länken
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/2211-john-lind-symposium-2022-barn-pa-flykt/