Denna webbplats vänder sig till läkare

Kallelse till utflykt – Väst-Säl

Torsdagen den 4 maj kl 09:00.
Resplan: Samling vid Drottningtorget utanför Gamla Posthuset kl 09:00. Avresa med buss till Stenstorp med besök på Dalènmuseet samt Bonadsmuseet. Lunch på restaurang Fyren. På hemresan paus med kaffe och prinsessbakelse på klassiska Blomdahls kafè i Herrljunga. Ankomst Göteborg omkring kl 17:30.

Kostnad: Inklusive lunch 400 kronor.

Bindande anmäl snarat, senast 24/4, till Ann-Charlotte Carlsson via e-post: bo.carlsson.lindome@telia.com eller sms 072 709 29 40. Betalning kan ske via Väst-Säls plusgiro 499486-9 eller swish 1232459113. Om svårigheter med betalningsförfarandet kan man på plats betala med swish, helst inte kontant betalning, som dock i nödfall kan ske med jämna pengar.

Meddela vid anmälan eventuellt behov av specialkost. OBS! Anmälan måste ske innan betalning. Om betalning sker via plusgiro eller swish skall avgiften betalas in senast 3 dagar innan mötet. Namn och vad betalningen gäller måste tydligt framgå.