Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till sitt 1 388:e ordinarie sammanträde, torsdagen den 30 januari, kl 18.30, å Sjöofficerssällskapets lokaler, Karlskrona

Gunnar Kahlmeter: Är antibiotikaeran över?

Anmälan görs per e-post: karlskrona.lakareforening@gmail.com

För ytterligare information, kontakta e-post: ronny.lovdahl@ltblekinge.se