Denna webbplats vänder sig till läkare

Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till sitt 1 393:e ordinarie sammanträde, torsdagen den 23 oktober, kl 18.30, Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona

Ulf Christoffersson, Mia Soller: Genvägar till sjukdomsorsaker

Anmälan görs per e-post: karlskrona.lakareforening@gmail.com

För mer information, kontakta e-post: ronny.lovdahl@ltblekinge.se