Denna webbplats vänder sig till läkare

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening, årsmöte måndagen den 1 december, kl 18.00, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

Från kl 17.30 serveras lättare förtäring. Anmälan om deltagande görs senast 25 november per e-post: inbjudan.stockholm@slf.se