Denna webbplats vänder sig till läkare

Katastrof- och skadehandläggning vintertid

Katastrof- och skadehandläggning vintertid, kurs 16–22 mars 2014, Riksgränsen

Målgruppen är från AT-läkare till specialister. För ST-läkare inkluderar kursen följande delmål: Akutsjukvård delmål 1 och 9, kirurgi delmål 12, anestesi delmål 10 samt delar av delmål 9, internmedicin delmål 10 samt för ortopedi delar av delmål 3

Kursen innehåller många praktiska övningar både inomhus och utomhus

Teoretiska föreläsningar och gruppövningar inkluderar bl a hypotermi, kylskador, katastrofhandläggning, katastrofövning, traumatologi (se preliminärt schema)

För ytterligare information, schema och anmälan, se http://www.nll.se under »Jobb och utbildning« (gå till »Riksgränsenkursen« under »Utbildning och praktik«) eller kontakta e-post: ann-katrin.fredlundstalnacke@vardforbundet.se alternativt: fredrik.kjellberg@nll.se

Sista anmälningsdag är den 6 december