Denna webbplats vänder sig till läkare

Katastrof- och skadehandläggning vintertid

Katastrof- och skadehandläggning vintertid, kurs 15–21 mars 2015, Riksgränsen

Målgrupp är från AT till specialister. För ST-läkare inkluderar kursen följande delmål: Akutsjukvård delmål 9 samt delar av 1, 2, 3, 8, 10 och 16, kirurgi delmål 12 och 17 samt delar av 3, 4, 14, 18, anestesi delmål 9 och 10 samt delar av 17, internmedicin delmål 10 och 17 samt delar av 11, 12, 14 och 18, ortopedi delmål 3 och 17 samt delar av 4, 14 och 18

Kursen innehåller många praktiska övningar både inom- och utomhus

Teoretiska föreläsningar och gruppövningar inkluderar bl a hypotermi, kylskador, katastrofhandläggning, katastrofövning och traumatologi 

För ytterligare information, se http://www.nll.se under »Jobb och utbildning« (gå till »Riksgränsenkursen« under »Utbildning och praktik«) eller kontakta e-post: ann-katrin.fredlund-stalnacke@mittvardforbund.se eller fredrik.kjellberg@nll.se

Sista anmälningsdag är den 12 december