Klinisk utbildning 2015

Klinisk utbildning 2015, utbildningskongress 7–8 maj, Örebro, för vårdpersonal som handleder, kliniska lärare samt universitetslärare inom akademiska vårdutbildningar

För detaljerat program och anmälan, se http://www.kliniskutbildning2015.se