Denna webbplats vänder sig till läkare

Kompetensutveckling: Stöd till anhöriga och närstående

Kompetensutvecklingsdag för stöd till anhöriga och närstående i Värmland.

Tid: onsdag 25 januari, kl 08.30–15.30

Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset, Västratorggatan, Karlstad

Välkommen till en dag för kompetensutveckling. Under dagen får du information om stöd till anhöriga och närstående. Bland föreläsarna finns personer som lever med Parkinsons sjukdom och personer som arbetar inom landsting och kommuner.

Målgrupp: Chefer och medarbetare i hälso- och sjukvård och i länets kommuner, förtroendevalda, Handikappförbunden Värmland, Sjukhuskyrkan.

Sista anmälningsdag: Måndag 16 januari 2017