Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens habiliteringsmedicin

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare.

  • Tid: 24–26 januari 2024.
  • Plats: Mössebergs kurort, Falköping.

Program: Autism and the predictive brain med Peter Vermeulen. Om intellektuell funktionsnedsättning och rättspsykiatri, nya vårdprogram för Prader Willis- och 22q11-deletionssyndromen samt Tuberös skleros komplex och screening för psykiatriska tillstånd.

Mer information och anmälan (senast 10 december): www.slf.se/slohm/ eller malin.nystrand@vgregion.se.