Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens i Örebro: Vetenskapliga fakta och en god sjukvård – hur hänger det ihop?

En framgångsrik hälso- och sjukvård vilar på vetenskaplig grund. Evidensbaserad medicin har blivit ett begrepp men i vilken utsträckning används det vid beslut på olika nivåer?

På den här konferensen vrider och vänder vi på begreppet evidens.  Alla intresserade av en fortsatt positiv utveckling inom sjukvården hälsas välkomna.

Tid: Fredagen den 5 april 2019, kl 9.00.

Plats: Universitetssjukhuset Örebro.

Ur programmet:

»Evidens ur ett filosofiskt perspektiv«, Björn Hoffman, etikprofessor, Oslo.

»Evidens ur ett nationellt perspektiv idag«, Kerstin Nilsson, ordförande SBU:s nämnd

»Evidens och forskning«, Bengt Gerdin, prof emeritus, Uppsala.

»Evidens ur olika sjukvårdsaktörers perspektiv«, Hans Karlsson, tid chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Moderator: Hanne Kjöller

Mer info och anmälan via länken:

Arrangör: HTA-enheten Camtö.