Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens och workshop: Så kan narrativ medicin utveckla vården

Så kan narrativ medicin utveckla vården – konferens och workshop.

Datum: den 24 november (konferensen); den 25-26 november (workshopen).

Plats: Stockholm (konferensen); Kungälvs sjukhus (workshopen).  

Huvudtalare är professor Rita Charon från Columbia University som är världsauktoritet i ämnet. Hennes bok »Narrative Medicine ­– honoring the stories of illness« är översatt till flera språk. Övriga medverkande är Astrid Seeberger, Katarina Bernhardsson, Ola Sigurdson, Christer Petersson, Valdemar ErlingHans Rutberg med flera.

Arrangörer: Svenska läkarsällskapets Etikdelegation och Språkkommitté, Svensk Förening för Medicinsk Informatik, Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet, Kungälvs sjukhus samt Program for Narrative Medicine, Columbia University Medical Center, NY, USA.

Sista anmälningsdag: den 4 november (workshopen i Kungälv) respektive den 23 november (konferensen i Stockholm).

För mer information och anmälan: www.narrativmedicin.se