Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens om barnmisshandel och omsorgssvikt

Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt (NFBO) arrangerar sin 9:e nordiska konferens i Stockholm, denna gång på temat »Gör vi skillnad för utsatta barn?«. Internationellt erkända forskare och kliniker från flera discipliner presenterar studier och erfarenheter inom området. Förutom föreläsningarna anordnas 80 parallella sessioner med nordiska forskare och praktiker.

Datum: 22–25 maj 2016.

Plats: Folkets Hus, Stockholm.

För fullständigt program, tider och vägbeskrivning, klicka här.