Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens: Ortomolekylär medicin

Ortomolekylär medicin, konferens lördagen den 16 april, Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, i arrangemang av Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin. 

Program: 11.00-16.00 Thomas E Levy, Denver, USA håller tre föreläsningar: Toxic tooth (rotfyllning – en hälsorisk), Death by calcium (faran med kalcium) och Vitamin C as treatment (vitamin C som behandling).

Deltagaravgiften (400 kr) kan i jämna pengar betalas på plats. För anmälan och ytterligare information, kontakta Bo H Jonsson, e-post: bo.jonsson@ki.se