Denna webbplats vänder sig till läkare

Konferens – Psykiatrin i praktiken

En tvådagarskonferens om hur vi kan förädla psykiatrin i praktiken. Ytterst handlar det om att erbjuda en evidensbaserad vård som är både god och säker, där bemötandet av de drabbade och deras närstående är i fokus. Moderator: Ullakarin Nyberg, psykiatriker Norra Stockholms psykiatri samt ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.

Datum: 3 – 4 december 2018

Plats: Bonnier konferens, Torsgatan 21, Stockholm

Arrangör: Gothia Fortbildning. Anmälan senast den 15 september. Kostnad: 3 990 kr. Kontakt: Pia Leufstedt, pr-ansvarig/kommunikatör, 08 462 2606, pia.leufstedt@gothiafortbildning.se.