Kongress: Framtidens specialistläkare

Tid: 1– 4 september 2020.

Plats: Malmö Arena.

Sveriges största kongress med ST och fortbildning i fokus. Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet.

För mer information, program & anmälan besök www.framtidenslakare.se.