Denna webbplats vänder sig till läkare

Kongress: Framtidens specialistläkare

Sveriges största kongress med ST i fokus! Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Tid: 4–7 september, 2018,

Plats: Malmö Arena.

Information om anmälan, registrering, program, etc: framtidenslakare.se/om-kongressen/