Denna webbplats vänder sig till läkare

Konst & Läkekonst: Läkekonst – Berättarkonst – Diktkonst

En specialistläkare möter en litteraturspecialist

Tid: Tisdagen den 26 november, kl. 1800–19.30.

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Varje patient är en berättelse har det sagts. Hur olika de medicinska specialiteterna än är, har alla specialistläkare detta gemensamt: de arbetar med och för berättelser. All läkekonst grundas på berättelser, de må kallas patientberättelser, journalanteckningar, fallbeskrivningar eller patografier. Patientmötet börjar och slutar med berättelsen. Sjukdom är med nödvändig-het en del av en större story som är den sjuke som människa. I intresset för berättelsen kan specialistläkaren och litteraturspecialisten mötas.

Här möts Medicin och Humaniora. Litteraturprofessorn Anders Palm har uppdraget att utveckla samarbetet mellan medicin och humaniora vid Lunds universitet. Överläkaren i onkologi, psykiatrikern och författaren Pia Dellson har gjort sig känd för sin förmåga att omsätta sin upplevelse av läkarrollen och läkaren som patient i diktens form.

Medverkande: Anders Palm, Seniorprofessor MDhc, Lunds Universitet, Lund och Pia Dellson, överläkare, författare, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Länk till livesändning på SLS Youtubekanal: www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live