Denna webbplats vänder sig till läkare

Konst & Läkekonst – Svenska läkaresällskapet

Franz Berwalds två ledmotiv – musik och ortopedi

Tid: Tisdagen den 16 oktober, 2018, kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Sveriges kanske störste tonsättare, Franz Berwald (1796-1868), skapade en lång rad symfonier och stråkkvartetter, operor och kantater. Samtidigt måste han försörja sig. Under en längre vistelse i Berlin grundade han 1835 ett ortopediskt institut med egenhändigt ritade maskiner, och på 1850-talet blev han disponent för ett glas- och sågverk på Sandön i Ångermanälven.

Franz Berwald kommer att presenteras både som nyskapande kompositör, men också som konstruktör av ortopediska maskiner för sjukgymnastik i en tid då PH Ling lade grunden för den svenska gymnastiken. 

Medverkande: Per-Henning Olsson, universitetslektor vid institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet och Lotta Holme, universitetslektor i specialpedagogik, Linköpings universitet.