Denna webbplats vänder sig till läkare

Konsultationsmetodik – en »booster«

Välkommen på en intensiv 2-dagarskurs i samtalsmetodik. En unik möjlighet att upptäcka och uppdatera dina färdigheter i konsultation. Korta teoripass varvas med praktiska övningar i smågrupper under direkt handledning av erfarna kursledare.

  • Plats: Steningevik Konferens
  • Datum: 30 november–1 december 2022
  • Sista anmälningsdag: 30 september, Anmäl dig via denna länk
  • Pris: 5375 kr exkl moms
  • Deltagare: 18

Kursledare: Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin

Kurslärare: Sofia Hellman, specialist i allmänmedicin, Staffan Ahlkvist, specialist i allmänmedicin, Tina Nyström Rönnås, specialist i allmänmedicin

Målet med kursen är att läkaren ska få upptäcka och uppdatera sina praktiska färdigheter i patientcentrerad samtalsmetodik utifrån 3-stegsmodellen (Kalymnosmodellen).

Utbildningsform: 2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursen använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen). Som förberedelse inför kursen ska deltagarna läsa och reflektera över 2 artiklar som beskriver dessa metoder samt ta med sig 3 aktuella patientfall. Deltagarna förväntas gestalta sina patient utifrån hens tanke, oro och önskemål.

Tidsramar: Kursen börjar den 30 november kl. 9.30 och slutar den 1 december kl. 15.30. Vi ber dig att komma i tid. Grupparbete kräver 100 procents närvaro.

Se även: https://slf.se/dlf/provinsiallakarstiftelsen/aktuella-kurser/