Denna webbplats vänder sig till läkare

Kris eller utveckling? Valdebatt om Skånes sjukvård

Kris eller utveckling? Valdebatt om Skånes sjukvård, torsdagen den 4 september, kl 19.00, Locus Medicus Malmoensis

Inför höstens regionval arrangerar Läkaresällskapet i Lund och Medicinska föreningen Skåne en debatt mellan några av partiernas toppkandidater om sjukvården i Skåne 

Deltagare: Stefan Lamme (M), Henrik Fritzon (S), Anders Åkesson (MP) och Eva Lenander (ViS)

Kommentator: Anders Anell

För ytterligare information och intresseanmälan, se http://mfskane.se eller http://www.lil.lu.se