Denna webbplats vänder sig till läkare

Krisstöd – att stärka människors motståndskraft

Krisstöd – att stärka människors motståndskraft, symposium fredagen den 27 mars, Leksells auditorium, Eugeniahemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, i arrangemang av Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

Program

09.00 Registrering

10.00 Margareta Goop: Inledning

10.10 Sara Johansson: Krisstöd – att stärka människors motståndskraft

12.00 Lunch

13.00 Hans-Peter Søndergaard: När en händelse blir ett trauma– aspekter på behandling

14.30 Bengt Starrin: Vardagsmakt och motståndskraft – vad kan vi lära av Pippi Långstrump?

16.00 Avslutning

Deltagaravgiften är 700 kr för medlem, 500 kr för heltidsstuderande och pensionärer, 1 100 kr för övriga

Anmälan görs senast den 16 mars per e-post: anneli.kero@socw.umu.se