Kristna Läkare & Medicinstudenter (KLM) – Vårkonferens och Årsmöte

Vårkonferens och Årsmöte
Kristna Läkare & Medicinstudenter (KLM)
Tid: 2–4 mars.
Plats: Kungsgatan 45, Göteborg
Konferenstalare är bl a Vinod Shah, barnkirurg, Vellore Christian Medical College, Indien,
ordförande för International Christian Medical Association (ICMDA) och professor Rune Andersson, Göteborg.
För program och mer information se www.doctors4christ.se.