KUB-kurs i övre abdominell kirurgi för ST-läkare och nyblivna specialister

KUB-kurs i övre abdominell kirurgi för ST-läkare och nyblivna specialister, 11–13 maj 2015, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kursansvariga: Peter Elbe och Karin Sillén

För ytterligare information, kontakta e-post: radmila.mrnjevica@karolinska.se