Kunskapsseminarium vid NSAP

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NSAP, bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet »Suicid bland migranter och flyktingar«. 

Tid: Tisdagen den 11 september 2018, kl 13–14.15

Plats: Granits väg 4, Karolinska institutet, Campus Solna.

Föreläsare: Ellenor Mittendorfer-Rutz, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Begränsat antal platser: 25. Anmälan till sebastian.hokby@ki.se .