Denna webbplats vänder sig till läkare

Kunskapsskrivning – invärtesmedicin

Kunskapsskrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska specialiteterna.

Tid: Fredagen den 15 november, kl. 08.30–12.00 

Plats: Skrivs lokalt på sjukhus efter anvisning från studierektor.

Information och anmälan till båda skrivningarna via www.sim.nu.