Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Advanced life support provider (ALS)

Kurs i advanced life support (ALS)

Datum: 5–6 december

Plats: Norrköping

Clinicum i Östergötland inbjuder, i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning, till en europeisk grundkurs i avancerad hjärt-lungräddning där fokus är teamledarskap och behandling före, under och efter hjärtstopp.

Kursen leds av internationella instruktörer och ges enligt ERC:s riktlinjer för hjärt-lungräddning. Efter godkänd kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen ges muntligt på engelska och svenska.

För fullständig information och anmälan, klicka här.