Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) är en kurs som  riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Datum: 4-5 december 2019.

Plats: Linköping.

Innehåll: Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes.

Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på svenska och engelska.

För mer information och anmälan – klicka här

Sista anmälningsdag: 22 oktober 2019.