Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs – Barnortopedi i öppenvård

Barnortopedi i öppenvård

Datum: Måndag 5 mars 2018 kl 09.00 – 16.00

Plats: Danderyds sjukhus, Klinikum.

Kurserna är specifikt inriktade på de vanliga frågeställningarna som man regelbundet möter så som onda knän, plattfötter, sneda ryggar m m. Se Lipus katalog kursnummer: 20170153

Målgrupp: Kursen vänder sig till läkare på ST- eller specialistnivå inom allmänmedicin, barnmedicin och skolhälsovård samt fysioterapeuter som i sin vardag möter barn där frågeställningar kring rörelseapparaten blir aktuella.

Anmälan kan göras via www.barnortopedi.se/utbildningar/